Morfemy gramatyczne

  • Morfemy poboczne, czyli afiksy i końcówki fleksyjne.