Morfemy leksykalne

  • Morfemy główne, czyli rdzenie wyrazów.