Morfemy słowotwórcze

  • Morfemy, za pomocą których tworzymy nowe wyrazy z już istniejących.

Przykłady:

  • sufiks -acz w wyrazie spawacz.
  • prefiks przed- w wyrazie przedszkole,
  • morfem łącznikowy -o- w złożeniach typu: winobranie.