Most [synonimy]

  • Kładka.
  • Przęsło.
  • Przejście.
  • Mostek.
  • Przeprawa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]