Mościć [synonimy]

  • Wyściełać.
  • ścielić.
  • Słać.
  • Wysłać.
  • Usłać.
  • Gnieździć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]