Mowa [synonimy]

  • Język.
  • Diale4kt.
  • Gwara.
  • Żargon.
  • Wysłowienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]