Może [synonimy]

  • Ewentualnie.
  • Prawdopodobnie.
  • Podobno.
  • Rzekomo.
  • Podług.
  • Niewykluczone.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]