Możliwość [synonimy]

  • Prawdopodobieństwo.
  • Szansa.
  • Okazja.
  • Widok.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]