Motyw nauczyciela

Nauczyciel, wychowawca, przewodnik, autorytet, niosący wiedzę.

 1. „Biblia” (postać Jezusa).
 2. Platon, „Obrona Sokratesa”.
 3. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
 4. „Opowieści Okrągłego Stołu”.
 5. Dante Alighieri, „Boska Komedia”.
 6. P. Skarga, „Kazania sejmowe”.
 7. I. Krasicki, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.
 8. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 9. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”.
 10. E. Orzeszkowa, „A…B…C…”.
 11. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 12. S. Żeromski, „Siłaczka”.
 13. S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 14. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 15. B. Prus, „Emancypantki”.
 16. H. Mniszkówna, „Trędowata.
 17. W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 18. B. Schulz, „Sklepy cynamonowe”.
 19. P. Gojawiczyńska, „Dziewczęta z Nowolipek”.
 20. Z. Herbert, „Pan od przyrody”.
 21. A. Libera, „Madame”.
 22. T. Różewicz, „Ocalony”.
 23. N. Kleinbaum, „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.
 24. E. Redliński, „Konopielka”.