„Zostawcie nas” Tadeusza Różewicza

 • Kolejny  z utworów wojennych.
 • Utwór powstał 10 lat po wojnie, pochodzi ze zbioru „Poemat otwarty z lat 1955–1957”.
 • Poeta apeluje „Zostawcie nas i zapomnijcie o nas”.
 • Podmiot występuje w pierwszej osobie liczby mnogiej (strofy pierwsza, druga i piąta). Wskazują na to zaimki osobowe („my”, „nas”, „naszą”).
 • Jego pokolenie doświadczyło wojennej traumy.
 • Doznane krzywdy były tak nieludzkie, że nie chcą o nich pamiętać.
 • Zazdrości roślinom i kamieniom, że nikt ich nie wspomina.
 • Chciałby wiec dla swego pokolenia takiego samego stanowiska wobec tych, którzy doświadczyli tego zła.
 • Podkreśla, że dla „oczekiwanej normalności” pokolenie wojny musi zapomnieć o tym, co wojna zzniszczyła.
 • Chodzi tu szczególnie o wartosci moralne, ludzkie, którym wojna niejednokrotnie zaprzeczyła.

 • Wiersz nie ma klasycznej dla utworu poetyckiego budowy.
 • Podzielony jest na pięć nieregularnie wersyfikowanych strof.
 • Język wiersza jest prosty, zbliżony do mowy potocznej.
 • Wersy są jakby urywanymi fragmentami zdań.
 • Występują nieliczne środki stylistyczne.
 • Najbardziej widoczne jest powtórzenie „zapomnijcie o nas”.

„Zostawcie nas”

Zapomnijcie o nas
o naszym pokoleniu
żyjcie jak ludzie
zapomnijcie o nas

my zazdrościliśmy
roślinom i kamieniom
zazdrościliśmy psom

chciałbym być szczurem
mówiłem wtedy do niej

chciałabym nie być
chciałabym zasnąć
i zbudzić się po wojnie
mówiła z zamkniętmi oczami

zapomnijcie o nas
nie pytajcie o naszą młodość
zostawcie nas