Motywy biblijne

  • Motyw cierpienia, poczucia zagrożenia, cierpienie jednostykowe, zbiorowe, traktowane często jako kara za grzechy.
  • Motyw lęku, obawy przed potęgą Boga, nieprzewidywalnością boskich wyroków.
  • Motyw marności, sensu życia, pesymizmu, braku szczęścia.
  • Motyw miłosierdzia, litości nad innymi, ich sytuacją, współczucie, chęć niesienia pomocy.
  • Motyw miłości, sylwetki Oblubieńca i Oblubienicy, miłość jako wartość najwyższa, ponad wszelkie dobra, rodzaje miłości.
  • Motyw ufności, wiara w to, co przeznacza człowiekowi czy zbiorowościom Bóg.