Możliwe

Z rodzeństwem to się kiedyś człowiek pozabija.