Mucjusz Scewola [mitologia

  • Określenie scewola = mańkut.
  • Wg mitu – Rzymianin Gajusz Mucjusz Kordus schwytany w obozie, oblegającego Rzym, etruskiego Króla Porsenny, podczas próby  zgładzenia króla.
  • W czasie przesłuchania , chcąc dowieść swej dzielności, spalił sobie prawą rękę w ognisku.
  • Przestraszony Porsenna , obawiając się, że inni Rzymianie mogą okazać się równie odważni, zawarł pokój z Rzymem.
  • Mucjusz po stracie prawej ręki przybrał przydomek Scewola.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły