Mural ze Stanisławem Staszicem [Kielce]

Na bloku socjalnym w Kielcach, przy ulicy Kochanowskiego 4, wzrok przyciąga mural powiązany tematycznie ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowymi i Stanisławem Staszicem. Zgodnie z założeniami inicjatorów  (Świętokrzyskie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i, S. Staszica) nawiązuje do tematyki patriotyzmu i rozwoju Polski po okresie zaborów. Prezentuje postać jednego z twórców Konstytucji 3 maja oraz wizytówki zakładów tworzących okręg przemysłowy w regionie. Autorem muralu jest kielecki artysta Igor Kowalczyk.