Synteza sztuk

 • Idea wspólnoty różnych dziedzin sztuki.
 • Poszukuje uniwersalnego języka wypowiedzi artystycznej.
 • Zgodnie z jej założeniami dzieło ma tworzyć harmonijne połączenie różnych środków wyrazu, np. :
  • muzyki,
  • malarstwa,
  • ruchu scenicznego,
  • literatury.