Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Muzeum Dzwonów i Fajek powstało w 2001 roku.  Usytuowane jest na Starym Mieście, w Wieży Zegarowej, wzniesionej w latach 1775-1777. Własnością Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (miasta) owa budowla stała się  w roku 1983, specjalne jej przystosowanie umożliwia  ekspozycję zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa.

Stale rośnie liczba eksponowanych fajek, najciekawsze pochodzą z XIX wieku i wykonane są z sepiolitu. Szczególne okazy to fajka z koroną św. Stefana, milenijna fajka węgierska według projektu J. Koppa czy fajki biedermeierowskie. Interesujące są też  drobne sprzęty i akcesoria fajczarskie.

Ekspozycja ludwisarstwa to cztery kolejne kondygnacje Wieży (od II piętra). Bardzo ciekawie przedstawiony jest proces powstawania dzwonu, same dzwony, prezentowane na stalowych rusztowaniach i inne wyroby ludwisarskie. Są przeróżne (kościelne, wojskowe, okrętowe, związane z konkretnymi miejscowościami i budowlami czy jubileuszowe, wykonywane na szczególne zamówienia) i naprawdę jest co podziwiać.