„Pod wrażeniem” Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  • Wiersz jest przykładem poezji miłosnej.
  • Łączy kunsztownie zobrazowaną zmysłowość erotyczną (odważną, jak na okres, kiedy utwór powstawał) z wyszukaną formą artystyczną.
  • Zagłuszenia cierpienia egzystencjalnego szukali artyści w świecie hedonistycznych przyjemności i uciech, albo w sztuce.
  • Utwór Tetmajera pokazuje oba te sposoby ucieczki przed bólem, najpierw jest to rozkosz fizyczna, ale skuteczniejszym lekarstwem staje sztuka.
  • Doświadczenie erotyczne zostaje zmienione w przeżycie estetyczne.
  • Zmysłowość kobiecego ciała i fascynacja nim są sugerowane w utworze Tetmajera za pośrednictwem wrażeń wzrokowych.
  • Celem poety nie jest jednak wyłącznie opis przeżycia miłosnego, lecz także – estetycznego.
  • Dzięki grze świateł obiekt erotycznego pożądania staje się obiektem estetycznej kontemplacji, a owo przekształcenie uwzniośla akt miłosny.