Muzyczność wiersza

  • Ważny element utworu
  • Zadaniem jest oddanie nastroju utworu.
  • Chodzi o uchwycenie ulotności chwili, zasugerowanie jej tonacji bez nazywania wprost.