Intencja komunikatywna

  • Sens nadany wypowiedzi.
  • Ilustruje stosunek mówiącego do jej treści.
  • Intencja może być ukryta , a nieraz niezgodna z powierzchniowym sensem zdania.