Mylić się [wyrazy przeciwstawne]

  • Mylić się, być w błędzie, nie znać prawdy.
  • Przeciwstawne:
    • mieć rację,
    • głosić prawdę.