Mylny [wyrazy przeciwstawne]

  • Mylny, niezgodny z rzeczywistością, nieprawdziwy, błędny, fałszywy, niewłaściwy.
  • Przeciwstawne:
    • prawdziwy,
    • słuszny,
    • właściwy.