Mysz [symbolika]

  • Myszy, które nagminnie odwiedzały pola i spichlerze postrzegano jako biblijną karę.
  • Uważano ją za karę za grzech chciwości.
  • Mysz postrzegana jest jako symbol plagi, klęski, zniszczenia, zagrożenia, śmierci i kary.
  • Mysz to również małość, pokora, niska pozycja społeczna i bieda.
  • Mysz stanowi emblemat ciszy i milczenia.
  • Symbolizuje trwogę, strach, bojaźliwość i smutek.

Odniesienia znaleźć można:

  • Legenda o Popielu,W. Szekspir, „Hamlet”,
  • H. Sienkiewicz, :Wspomnienia z Maripozy”,
  • H. Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”.

Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.