„Książka nad książkami” Anny Kamieńskiej

  • Utwór pochodzi z 1985 roku i stanowi parafrazę Biblii.
  • Skierowany jest do młodych czytelników.
  • Autorka przedstawia piękno, mądrości i najciekawsze fragmenty Starego Testamentu.
  • Wyjaśnia młodym zawiłości wypowiedzi i zrozumiale przedstawia wydarzenia biblijne.
  • Zawiera kilkadziesiąt opowieści, n[. O Kainie i Ablu, wieży Babel czy walce Dawida z Goliatem.
  • Znajdują się tam również tłumaczenia    niektórych psalmów,  trenów oraz Pieśni nad pieśniami.
  • Każdą opowieść poprzedza właściwy werset z Biblii.
  • Kamieńska podkreśla znaczenie Biblii, chwali język nazywając go „wielką poezją”.
  • Podkreśla , że Biblia to zapis doświadczeń nardów i pojedynczych ludzi.