Augustianizm

  • Nurt w średniowiecznej filozofii.
  • Zapoczątkował go św. Augustyn w V wieku.
  • Zainspirował się filozofią Platona  uznając całkowitą odrębność Boga od stworzonego przez niego świata.
  • Twierdził, że człowiek składający się z ciała i duszy, znajduje się w konflikcie wewnętrznym, rozdarty między dobrem a złem.
  • Sądził, że Bóg umieścił istotę ludzką pomiędzy aniołami a zwierzętami, tworząc prawidłową hierarchię świata.
  • Uważał, że poznanie stwórcy odbywa się na drodze bezpośredniego olśnienia, zesłanego przez Boga.
  • Jako cel życia człowieka wskazywał obok poznania Boga, poznanie także siebie.