„Myszeida” Ignacego Krasickiego

  • Poemat heroikomiczny.
  • Tego typu utwór jest parodią  poematów bohaterskich.
  • Stanowi ośmieszenie opisywanych  wydarzeń i postaci.
  • Sprzeczność polega na tym, że  styl utworu jest poważny, podniosły, jak w dawnych eposach rycerskich.
  • Treść natomiast jest baha, przyziemna.
  • W „Myszeidzie” przedstawiona została wojna kotów z myszami.
  • W jej trakcie pozornie niezwykłych czynów dokonują wodzowie: Filuś i Gryzosław.