Na biało [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na biało przysłówek Ubrałam się na biało.