Na [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na przyimek Wazon stoi na stole.