Mymi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mymi forma krótsza narzędnika liczby mnogiej zaimków mój, moja, moje Poszedł z mymi braćmi na wyprawę.