Mym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mym forma krótsza narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej zaimków mój, moje To sprzyja mym dokonaniom.
forma krótsza celownika liczby mnogiej zaimków swój, swoja, swoje Przyglądał się mym butom.