Mych [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mych forma krótsza dopełniacza i miejscownika liczby mnogiej zaimków mój, moja, moje To praca mych uczniów.
forma krótsza biernika liczby mnogiej zaimka mój Nie brałeś mych prac?