my [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
my zaimek rzeczowny osobowy My to na pewno wykonamy.