Mu [kłopotliwa część mowy}

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mu forma krótsza celownika liczby pojedynczej zaimka on, ono Podałem mu swój adres.