Na czysto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na czysto przysłówek Pisał od razu na czysto.