Nad [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nad przyimek Mgła unosiła się nad łąką.