Nadal [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nadal przysłówek Nadal będę tak pracował.