Na „de”|

Mieszczanin Balzak ożenił się z tytułową bohaterką Hańską, bo mu zależało na „de”.