Na długo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na długo przysłówek Opuścił Polskę na długo.