Nade wszystko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nade wszystko przysłówek

(bardziej)

Wyjazd do Zakopanego był nade wszystko ciekawy.