Na dodatek, w dodatku [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na dodatek,

w dodatku

przysłówek

(ponadto)

Zaskoczył nas deszcz, na dodatek nie mieliśmy parasoli.