Spiesznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spiesznie przysłówek

(pośpiesznie)

Szedłem spiesznie na dworzec, by zdążyć na pociąg.