Znak wykrzyknienia (wykrzyknik !)

Wykrzyknik wskazuje emocjonalne zabarwienie wypowiedzi, podkreśla pewne emocje.

Stosujemy go, gdy:

  • wypowiedź ma charakter rozkazu, np. Natychmiast oddaj mi moją książkę!
  • wypowiedź ma  charakter życzenia, np. Pożyczyłby mi tę książkę!
  • wypowiedź ma charakter okrzyku lub zawołania, np. Brawo! Polska wygrywa!
  • wypowiedź ma charakter ostrzeżenia, np. Uwaga! Ślisko!

* Jeśli  na początku zdania występuje wołacz lub wykrzyknik np. Ach! to znak wykrzyknienia można umieścić:

  • na końcu zdania, np. Mamo, proszę kup mi to!
  • po obu częściach wypowiedzi, np. Mamo! Proszę kup mi to!
  • tylko po pierwszej części wypowiedzi, np. Mamo! Proszę kup mi to.
  • w przypadku silnego zabarwienia uczuciowego wypowiedzi-  można na końcu postawić dwa lub 3 wykrzykniki.