Na krótko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na krótko przysłówek Na krótko przed wyjazdem, zaczął grymasić.