W końcu, na końcu [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w końcu,

na końcu

przysłówek

(ostatecznie)

W końcu zrozumieliśmy, że to dla naszego dobra.