Najpierw [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
najpierw przysłówek

(w pierwszej kolejności)

Najpierw obejrzeliśmy kwatery.