Na głucho [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na głucho przysłówek

(dokładnie)

Zobaczyli dom, niestety zamknięty na głucho.