Nad ranem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nad ranem przysłówek Nad ranem usłyszał dalekie odgłosy burzy.