Na odwrót [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na odwrót przysłówek Musisz to zrobić na odwrót.