Naokoło (naokół) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naokoło

lub

naokół

przyimek Biegam naokoło (naokół) stadionu.
przysłówek Naokoło (naokół) było cicho.