Na opak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na opak przysłówek Wszystko robisz na opak.