Na oślep [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na oślep przysłówek Biegłem zupełnie na oślep.